De deelnemers aan ART BREDA zijn actief betrokken bij de organisatie en hebben via de Coöperatie waarvan zij lid zijn direct zeggenschap over de belangrijkste zaken die op de organisatie van ART BREDA betrekking hebben.

Bestuur Coöperatie

Mischo van Kollenburg 
Kollenburg Antiquairs (voorzitter)
Robert-Jan de Jonge
Inter-Antiquariaat Mefferdt & De Jonge (secretaris)
Evert Douwes jr., Douwes Fine Art (penningmeester)
Edward Pranger, Pranger Oriental Art
Peter Pappot, Kunsthandel Peter Pappot
Mark Peet Visser, Galerie Mark Peet Visser

ART BREDA wordt namens ART2013 B.V. georganiseerd door Onderneming & Kunst, organisatie- en adviesbureau op het gebied van beeldende kunst te Amsterdam. 

Organisatieteam ART BREDA

Erik Hermida, Directeur
Liesbeth Hemelrijk, Senior Projectmanager
Nina Dorigo, Projectmanager 
Valérie Lewis, Projectmedewerker

Bestuursleden met de Burgemeester van Breda

Het organisatieteam van ART BREDA